A017

Description

Lưỡi xới chuyên cho đất trồng ớt và cà rốt

Với chiều sâu xới 25 – 30 cm

Sản phẩm nhẹ , sắc và làm đất nhanh nhỏ

Phù hợp với máy có công suất nhỏ dưới 25HP .